Trädfällning Huddinge

LONDÉN Woodworking AB erbjuder hjälp med trädfällning i Huddinge och inom hela Storstockholm. Jag är utbildad trädfällare/rappellerare och har alltid en behörig medhjälpare. Vi strävar alltid efter att utföra arbetet med största möjliga säkerhet och företaget är självklart ansvarsförsäkrad.

Exempel på arbeten vi utför:

 • Fällning från marken
  Markfällning är den mest traditionella tekniken när ett träd ska fällas och innebär praktiskt taget att allt arbete sker på marknivå genom att man sågar av nere vid stammen och därefter fäller trädet. Eftersom att hela trädet fälls i en och samma veva, så krävs det inför utförandet en analys där man säkerställer att arbetet inte riskerar orsaka några skador på omgivningen. Markfällning är en effektiv metod som fungerar på de flesta typena av träd, men det är också en metod som kräver noggranna beräkningar. Vid den här sortens trädfällning bedömmer vi allt ifrån vindstyrka till lutningar på både marken och trädet.  
 • Sektionsfällning
  En sektionsfällning innebär att grenarna avlägsnas först sedan kapas stammen i sektioner på vägen ner. Det här är en utmärkt metod om trädet befinner sig i en position där man bedömer att markfällningen inte kan utföras med full säkerhet för omgivningen. Sektionsfällning möjliggör det att fälla de flesta typerna av träd med minimerad risk för skada. 
 • Beskärning efter kundens önskemål
  I vissa fall vill man kanske bara korta ner trädet eller bara avlägsna specifika grenar från trädet. Det kan vara så att du har en vacker utsikt som begränsas pågrund av grenar, solen kanske inte kommer åt uteplatsen eller så växer en del av grenarna in mot huset. Oavsett anledning så finns vi här för att utföra berskärningen och det utifrån dina önskemål. 
 • Bortforsling
  Efter en trädfällning eller beskärning finns det oftast gott om grenar och trädavfall som ligger kvar på marken. Detta ska givetvis inte inte behöva ligga kvar på marken, eftersom att det är material som kan återvinnas eller användas för eldning en kall vinterdag. Vi tar hand om bortforslingen och ser till att materialet kommer till användning. 

Sen kanske du har något annat utöver denna korta lista som du behöver hjälp med i trädgården och då hoppas jag att du inte tvekar att höra av dig. Vi finns i Huddinge men utför våra arbeten över hela Stockholmsregionen. 

Mer bilder